Mimosoudní řešení sporu

Mimosoudní řešení sporu.

Dojde-li mezi Smluvními stranami ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má Zájemce právo na mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá Zájemce u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.coi.cz